zoeken

Het laatste nieuws van
Progressief Beek

Coalitieakkoord met BBB-NDB ondertekend

donderdag 17 april 2014

Gisteren tekenden de partijen BBB-NDB en Progressief Beek het coalitieakkoord 2014-2018. In het coalitieakkoord 'Sociaal Verder' zijn afspraken gemaakt over de kaders voor het collegeprogramma, de voor te dragen wethouders en de portefeuilleverdeling. De coalitie gaat aan de slag met 1 fulltime en 2 parttime (0,85 fte) wethouders.

Kaders collegeprogramma
In het coalitieakkoord is vastgelegd dat de verkiezingsprogramma’s van BBB-NDB en Progressief Beek integraal zullen worden overgenomen in het collegeprogramma. Ook zijn er in het coalitieakkoord afspraken vastgelegd over het proces van inrichting van de drie decentralisaties in het sociaal domein, een belangrijk thema in de komende raadsperiode. Daarnaast zijn er ook met betrekking tot de overige domeinen een aantal specifieke afspraken gemaakt.

Voor te dragen wethouders
De wethouderskandidaten voor BBB-NDB zijn Thijs van Es (tevens locoburgemeester) en Maurice Wierikx. Voor Progressief Beek is de kandidaatwethouder Peter Hovens. De wethouders zullen tijdens de raadsvergadering van 24 april a.s. worden benoemd.

De portefeuilles zijn in het coalitieakkoord als volgt verdeeld:

  • Burgemeester Ralf Krewinkel: veiligheid, economie en communicatie
  • Thijs van Es: sociale zekerheid, welzijn en zorg
  • Maurice Wierikx: financiën, wonen en sport
  • Peter Hovens: kernen en omgeving

De coalitiepartijen zullen de komende tijd de beleidsspeerpunten uitwerken in het Collegeprogramma 2014-2018.

Benieuwd naar de totstandkoming van dit akkoord?
Lees dan: