zoeken

Het laatste nieuws van
Progressief Beek

Het laatste nieuws

In derde termijn: Raad Juli

dinsdag 11 juli 2017

Zo vlak voor het zomerreces twee raadsvergaderingen vlak achter elkaar. Ook deze keer belooft de agenda dat het kort zal zijn. Als eerste wordt de aangepaste versie van het centrumplan besproken. Alle fracties kunnen instemmen met de gewijzigde en versoberde versie van dit plan. De uitbreiding van h…

Lees meer

In derde termijn: Raad Juni

maandag 3 juli 2017

In deze vergadering staat de jaarrekening 2016 en de kadernota 2018 centraal. Van verschillende kanten wordt aangegeven dat er ingeteerd wordt op onze reserves. De redenen hiervoor zijn divers en legitiem zo blijkt als de rook van de discussie is opgetrokken.

Lees meer

In derde termijn: Raad Mei (deel 2 van 2)

zaterdag 27 mei 2017

Vanuit Progressief Beek werd nog ingegaan op de raadsinformatiebrief bedrijfsplan beheer openbare ruimte. Wij misten daarin zowel het onderzoek naar de mogelijkheid van een commerciële uitvoering van dit beheer met inachtneming van de mogelijkheden van burgerparticipatie. En omdat dit plan nog in on…

Lees meer

In derde termijn: Raad Mei (deel 1 van 2)

maandag 22 mei 2017

Deze raadsvergadering wordt gekenmerkt door een veelheid van onderwerpen die de revue passeerden. Als startpunt het besluit over het investeringskrediet Brede Maatschappelijke Voorziening Spaubeek. Tijdens de voorbereiding hiervan zijn door de lokale werkgroep een groot aantal initiatieven genomen o…

Lees meer

Blijf in gesprek, spreek mij aan…

dinsdag 25 april 2017

Ik ben nu drie jaar raadslid voor onze gemeente Beek. Nooit gedacht dat ik dit zo leuk zou vinden! De eerste twee jaar in de coalitie en nu in de oppositie. Beide periodes zijn leermomenten voor mij. Eerst sta je aan de bron, nu moet je de bron opzoeken. Meningen polsen en er iets mee doen. Wat ni…

Lees meer