zoeken

Vitaal Spaubeek

De kern Spaubeek staat de komende jaren voor een aantal belangrijke ontwikkelingen. Zo zal de bevolking volgens prognoses dalen van 3.600 inwoners nú tot 2.700 op lange termijn en treedt er een sterke vergrijzing van de populatie op. Door deze krimp en vergrijzing komen de voorzieningen in Spaubeek onder druk te staan. Denk aan kleine bedrijven of winkels die hun afzetmarkt zien afnemen of de basisschool en verenigingen die te kampen krijgen met minder leerlingen of leden.

Om voorbereid te zijn op deze ontwikkelingen startte de gemeente Beek een project om te komen tot een nieuw toekomstperspectief voor de voorzieningen in Spaubeek. Het project heet 'Vitaal Spaubeek'. Progressief Beek heeft de ontwikkelingen van dit project altijd nauw gevolgd en hecht veel waarde aan de deelname van de Spaubeekse bevolking.