zoeken

Sterk sociaal beleid

Mede door de inspanningen van Progressief Beek heeft de gemeente Beek een goed sociaal beleid. Sinds 2006 kennen we een gedegen minimabeleid waarbij de gemeente kwetsbare burgers ondersteunt. Dit doen we, omdat we het belangrijk vinden dat zij, ondanks een lagere inkomen, meer moet kunnen genieten van het leven en blijft meedoen in de samenleving.