zoeken

Sportvoorzieningen op peil

Sport en bewegen is ontzettend belangrijk voor de volksgezondheid. Progressief Beek streeft er dan ook naar in alle kernen sportvoorzieningen voor jong en oud te behouden. Op de pagina Sportlandgoed De Haamen leest u over de ontwikkelingen in Beek en Neerbeek. Daarnaast werd er in 2013 in Spaubeek een noodvoorziening getroffen door de een kunstgras aan te leggen. GSV'28 komt ook in de plannen van de gemeente voor. De Genhouter Sportvereniging gaat in 2014 of 2015 voorzien worden van een nieuwe grasmat.

Sportvoorzieningen gaan gepaard met investeringen. Deze investeringen zijn altijd afgewogen tegen de kwaliteit van de vereniging, het bestaansrecht en de daadwerkelijke noodzaak. De gemeente heeft verenigingen daarnaast altijd gevraagd om een bijdrage in maatschappelijke zin. Dat is ook een standpunt van Progressief Beek. Want een sportvoorziening is meer dan tegen een bal trappen, het vormt vaak het sociale hart van een gemeenschap.