zoeken

Behaalde resultaten
2010-2014

Beekse financiën op orde

Aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 had de gemeente Beek haar financiën redelijk op orde. Progressief Beek vond dat burgers een te hoge rekening betaalde (boven het Limburgs gemiddelde) en maakte u de belofte dat met Progressief Beek aan het roer deze rekening zou dalen. Dat is gelukt! Vandaag de dag zijn de Beekse gemeentelijke woonlasten gedaald tot onder het Limburgs gemiddelde. Daarnaast is Beek als een van de enige gemeenten in Nederland volledig schuldenvrij en presenteerde het college in oktober een sluitende begroting voor 2014.

Inwoners van de gemeente Beek betalen steeds minder aan gemeentelijke belastingen. De gemiddelde woonlasten van een gezin in Beek zijn deze raadsperiode (2010-2014) tot nu toe met zo’n 60 euro gedaald. In 2014 zullen deze met nog eens 17 euro verder dalen. In de omliggende gemeenten zijn de tarieven voor de onroerendzaakbelasting, de riool- en afvalstoffenheffing juist gestegen. En dat terwijl Beek nog steeds tot de tien rijkste gemeenten van Nederland behoort.