zoeken

Centrumplan Beek

De gemeenteraad heeft op 6 december 2012 met de steun van Progressief Beek het 'Centrumplan Beek', een masterplan voor de openbare ruimte voor het centrumgebied van Beek, vastgesteld. Het Centrumplan is een visie op de beeldkwaliteit en moet zorgen voor een eenduidig en herkenbaar beeld van het Beekse centrumgebied. Hiertoe behoren de Markt, de omgeving van de St. Martinuskerk, het Onze Lieve Vrouweplein en de omgeving van het gemeentehuis. Progressief Beek is groot voorstander van deze ontwikkelingen. Ondernemen wordt aantrekkelijker, groener en met een historische Beekse tint.

In het plan is de structuur van het centrum weergegeven in vlakken (gebieden), lijnen (verbindende straten) en punten (bijzondere plekken). De Markt is het prominente centrale plein die vooral stenig van karakter is en een sterke winkelfunctie heeft. De drie bijzondere gebieden die daaromheen liggen, hebben vooral een groen karakter welke in het plan verder wordt versterkt. De lijnen verbinden de gebieden onderling en met de centrale markt. De punten zijn de bijzondere plekken die de nieuwe identiteit van het centrum zullen bepalen. Het open maken van de Keutelbeek, 'het water weer zichtbaar maken', is daarbij de inspiratiebron geweest. Dit komt bijvoorbeeld terug in diverse waterkunstwerken zoals een open watergoot. Hiermee wordt het kwaliteitniveau, de herkenbaarheid en aantrekkelijkheid van het centrum verhoogd.

Het Centrumplan vormt een kader voor de verdere planuitwerking. Dit gebeurt per deelgebied. De planning is om te starten met het deelgebied 'Achter de Beek', omdat deze grenst aan fase 1a van het project Keutelbeek, dat in 2014 wordt uitgevoerd. Voor de uitvoering van het plan voor dit deelgebied heeft de gemeenteraad eveneens in de vergadering van 6 december het benodigde geld beschikbaar gesteld.

De overige deelprojecten Omgeving gemeentehuis, Onze  Lieve Vrouwenplein en Burgemeester Janssenstraat zullen in een latere fase verder worden uitgewerkt en voorgelegd aan de gemeenteraad.