zoeken

Ondernemende gemeente

Cultuur en Evenementen

De Beekse samenleving heeft een rijke diversiteit ontwikkeld aan kleinere en grootschaligere evenementen. Deze, veelal ontstaan en gevoed vanuit een actieve inbreng van de Beekse verenigingen, zijn een weerslag van de ondernemersgeest in Beek. Het instandhouden van deze lokale cultuur verdient gerichte ondersteuning. Evenementen zoals Paasveemarkt en Winterlichtfestival die voor Beek als handelsmerk fungeren en, kleinere, incidentele initiatieven met grote impact zoals sprookjestocht en het goede doelen glazen huis moeten kunnen rekenen op een gerichte facilitering vanuit de gemeente.

Ruimte voor ondernemen

Gemeente Beek heeft in de afgelopen periodes een goede ontwikkeling doorgemaakt. Dit was mede mogelijk doordat het beschikt over een eerder opgestelde strategische visie: “Ondernemend Beek Veelzijdig en Vitaal in Zuid-Limburg”. Die dateert echter al van 2009. Hoogtijd voor een actualisatie! Bij de vaststelling van de actualisatie wordt een zo groot mogelijk draagvlak vanuit alle geledingen in Beek nagestreefd. In het verlengde en hiervan wordt ook een actualisering van de visie op samenwerking vastgesteld. Juist ondernemerschap kenmerkt Beek. Dat versterken en ondersteunen zowel in de private als publieke sector dient een kernpunt van de strategische visie te blijven. De huidige overdaad aan regels wordt bestreden.