zoeken

Jeugd en onderwijs

Gezond en veilig opgroeien

Ieder kind moet gezond kunnen opgroeien. Dit begint op school. School is een gezonde, groene en veilige omgeving voor kinderen. Als er toch iets aan de hand is, is er goede zorg beschikbaar voor jongeren. De reeds ontwikkelde ondersteuning van jongeren en hun gezinnen zoals die gedefinieerd is in het kader van het armoedebeleid dient gecontinueerd te worden.