zoeken

Burgerparticipatie

Kernbeleid = Burgerkracht

In de periode 2014-2018 is een aanvang gemaakt met de versterking van de betrokkenheid vanuit de Beekse bevolking bij het aangeven en prioriteren van nieuwe ontwikkelingen. Initiatieven vanuit Burgerkracht tot stand gekomen hebben nu een sterk incidenteel karakter. Progressief Beek wil dat structureel maken.

Inwoners aan zet met het burgerbudget

In het kader van burgerparticipatie wil Progressief Beek dat inwoners zelf kunnen bepalen wat zij in hun kern ontwikkelen. Van een bankje voor wandelaars tot een extra speeltoestel voor de kinderen en van aankleding van een dorpsplein tot een bijdrage in een sociale activiteit. Iedere kern krijgt jaarlijks een zogenaamd burgerbudget dat de inwoners aan concrete plannen kunnen besteden.