zoeken

Het laatste nieuws van
Progressief Beek

Het laatste nieuws

Eric Heitzer Lijsttrekker Progressief Beek

woensdag 27 september 2017

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Progressief Beek is Eric Heitzer gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

Lees meer

In derde termijn: Raad Juli

dinsdag 11 juli 2017

Zo vlak voor het zomerreces twee raadsvergaderingen vlak achter elkaar. Ook deze keer belooft de agenda dat het kort zal zijn. Als eerste wordt de aangepaste versie van het centrumplan besproken. Alle fracties kunnen instemmen met de gewijzigde en versoberde versie van dit plan. De uitbreiding van h…

Lees meer

In derde termijn: Raad Juni

maandag 3 juli 2017

In deze vergadering staat de jaarrekening 2016 en de kadernota 2018 centraal. Van verschillende kanten wordt aangegeven dat er ingeteerd wordt op onze reserves. De redenen hiervoor zijn divers en legitiem zo blijkt als de rook van de discussie is opgetrokken.

Lees meer

In derde termijn: Raad Mei (deel 2 van 2)

zaterdag 27 mei 2017

Vanuit Progressief Beek werd nog ingegaan op de raadsinformatiebrief bedrijfsplan beheer openbare ruimte. Wij misten daarin zowel het onderzoek naar de mogelijkheid van een commerciële uitvoering van dit beheer met inachtneming van de mogelijkheden van burgerparticipatie. En omdat dit plan nog in on…

Lees meer

In derde termijn: Raad Mei (deel 1 van 2)

maandag 22 mei 2017

Deze raadsvergadering wordt gekenmerkt door een veelheid van onderwerpen die de revue passeerden. Als startpunt het besluit over het investeringskrediet Brede Maatschappelijke Voorziening Spaubeek. Tijdens de voorbereiding hiervan zijn door de lokale werkgroep een groot aantal initiatieven genomen o…

Lees meer