zoeken

Het laatste nieuws van
Progressief Beek

Het laatste nieuws

Burgerparticipatie in Spaubeek

vrijdag 20 december 2013

Gisteren vergaderde de gemeenteraad voor het laatst in 2013. Een van de agendapunten was het onderhoud van het groen in de Merelstraat en omgeving in Spaubeek. De oorspronkelijke begroeiing in deze wijk is zodanig doorontwikkeld dat de balans tussen lusten en lasten aan het doorslaan is. Reden om o…

Lees meer

Bewonerskrant Progressief Beek

vrijdag 20 december 2013

Lees meer

Kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen bekend

donderdag 12 december 2013

Progressief Beek heeft haar kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 vastgesteld. Stan Nijsten, Charles Willems, Dany Pirson en Herman van Rens voeren de lijst aan. Willems en Van Rens zijn momenteel raadsleden namens Progressief Beek. Nijsten en Pirson hebben hun ervaring …

Lees meer

8 jaar overlast in Spaubeek?

maandag 9 december 2013

Progressief Beek maakt zich ernstig zorgen over de voortgang van het project ‘Groeve Spaubeek’. De provincie Limburg publiceerde afgelopen week een ontwerpvergunning die het mogelijk maakt dat deze groeve de komende acht jaar weer in bedrijf genomen wordt. Deze afgraving gaat gepaard met een groot a…

Lees meer

Oplossing kruispunt Wolfeynde

donderdag 5 december 2013

De gemeente Beek gaat voor 20.000 euro de software van de stoplichten op het kruispunt Wolfeynde vernieuwen. Daarmee moet vanaf maart 2014 een einde komen aan de al jaren durende verkeersproblemen op de kruising.

Lees meer