zoeken

Het laatste nieuws van
Progressief Beek

Het laatste nieuws

In derde termijn: Productief Beek (deel 2)

vrijdag 16 december 2016

Als laatste hoofdmoot stond een heel pakket aan beleidsnota's met betrekking tot het sociaal domein op de agenda. Het was oorspronkelijk de bedoeling om in 2016 te werken aan een geïntegreerde visie met betrekking tot de WMO, het jeugdbeleid en het participatiebeleid. Aan het eind blijkt dat dit nad…

Lees meer

In derde termijn: Productief Beek (deel 1)

dinsdag 13 december 2016

In deze laatste raadsvergadering van 2016 stond er een volle agenda. Zo tegen het eind van het jaar een kleine piek aan beleidsstukken. Te beginnen met het groenbeleidsplan.

Lees meer

Voorbeschouwing Raad December

donderdag 1 december 2016

De gemeenteraad. U verkiest de raad elke vier jaar maar waar vergaderen ze nu precies over? Aangezien niet iedereen tijd heeft om de vergadering bij te wonen maken we het u makkelijk door elke maand met een voorbeschouwing op de Raad te komen. Na de vergadering komen we hierop terug en leggen ons st…

Lees meer

In derde termijn: Raad November

woensdag 16 november 2016

De behandeling van de begroting 2017 en de meerjarenbegroting 2018-2020 had een voorspelbaar beloop en een dramatisch slot. Voorspelbaar omdat van te voren duidelijk was dat CDA en BBB/NDB veelvuldig de loftrompet zouden blazen. VVD en SBB hadden ieder hun eigen detailpunten van commentaar. Vanuit P…

Lees meer

In derde termijn: Raad Oktober (deel 2)

maandag 31 oktober 2016

Daarna was het de beurt aan de Nota Gezondheidsbeleid GGD. Daarin staat eigenlijk precies wat wij als Progressief Beek al jaren zeggen. Wijkteams, ruimte voor professionals en een andere, positievere benadering van het begrip gezondheid.

Lees meer