zoeken

Voorbeschouwing Raad September

De gemeenteraad. U verkiest de raad elke vier jaar maar waar vergaderen ze nu precies over? Aangezien niet iedereen tijd heeft om de vergadering bij te wonen maken we het u makkelijk door elke maand met een voorbeschouwing op de Raad te komen. Na de vergadering komen we hierop terug en leggen ons standpunt over verschillende kwesties uit.


Op de agenda van de maand September:

- Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan: startnotitie.

Gezien veranderingen zoals het nieuwe Provinciale Verkeers- en Vervoersplan en de nieuwe OV-concessie is het zaak om ook op gemeenteniveau beleid te formuleren om zo het verkeer en lokaal vervoer in goede banen te leiden. De raad wordt voorgelegd om het starten van het opstellen van een dergelijk plan te akkoorderen.


Vaststelling bestemmingsplan "Maastricht Aachen Airport, Hotelzone".

Na de sloop van het oude hotel gelegen bij het vliegveld is het altijd de bedoeling geweest om hier een nieuw pand neer te zetten. Het nieuwe, te bouwen hotel is iets groter en krijgt een licht gewijzigde bestemming. Gezien alle procedures zijn doorlopen en het plan ter inzage heeft gelegen wordt de raad gevraagd om het bestemmingsplan in deze vast te stellen.


Tracékeuze Keutelbeek fase 1b.

De hoofdmoot van deze raadsvergadering draait om de vraag: 'Achtertuinen of Stegen?'. Dit gezien de Keutelbeek in fase 1b via twee verschillende tracés kan lopen, via de achtertuinen van de Stegen of door de Luciastraat en de Stegen zelf. Bewoners zijn gevraagd naar hun voorkeur en inspreekavonden zijn gehouden om beide versies van de plannen toe te lichten. Na lang wikken en wegen neemt de raad in deze een besluit.


Dekking aanvullende duurzaamheidsinvesteringen bij realisatie kleed-clubgebouw op het Sportlandgoed De Haamen uit het Klimaatreserve-fonds.

Duurzaamheid speelt een steeds belangrijker rol en daarom is een duurzamere gemeente ook een ambitie binnen het Beekse. De nieuwbouw op de Haamen biedt hierbij de beste kansen om te investeren met duurzaam rendement. Voorgesteld wordt om het clubgebouw te voorzien van zonnepanelen, led-verlichting en een warmtepomp, die zich binnen respectievelijk 4, 8 en 12 jaar terugverdienen.


Wijziging gemeenschappelijke regeling Inkoop Jeugdzorg regio Zuid-Limburg.

De gemeenten in Zuid-Limburg kopen hun zorg gezamenlijk in, dit gebeurt via de centrumgemeente Maastricht. Waar Maastricht bij andere vormen van zorg voor 4 jaar de inkopende partij mag zijn, is dit voor lichte jeugdzorg nog niet het geval. De raad bespreekt om ook de inkoop van lichte jeugdzorg aan Maastricht uit te besteden voor de komende jaren.


Invoering vervroegde uittredingsregeling.

De raad bekijkt in deze of er een vervroegde uittredingsregeling kan worden toegepast in de gemeentelijke organisatie. In deze regeling kunnen een aantal oudere werknemers met vervroegd pensioen om vervangen te worden door jongere arbeidskrachten.


Als u behoefte heeft aan meer info kunt u de stukken van de Gemeenteraad inzien op de gemeentewebsite en bent u van harte welkom om de vergadering donderdag de 24e vanaf 19.00u bij te wonen.