zoeken

Voorbeschouwing Raad Juli (Deel 2)

De gemeenteraad. U verkiest de raad elke vier jaar maar waar vergaderen ze nu precies over? Aangezien niet iedereen tijd heeft om de vergadering bij te wonen maken we het u makkelijk door elke maand met een voorbeschouwing op de Raad te komen. Na de vergadering komen we hierop terug en leggen ons standpunt over verschillende kwesties uit.

Vandaag deel 2 van de voorbeschouwing, wat nog resteert op de agenda:


– Overkapping schietbanen HBS L' Union

Om te kunnen blijven voldoen aan de eisen van de schietbond wil HBS L' Union haar accommodatie verbouwen. Gezien hier gemeentefondsen voor nodig zijn dient de raad een besluit te nemen.


Vaststellen verordening burgerparticipatie sociaal domein gemeente Beek

Met de decentralisaties die dit jaar ingegaan zijn, komt burgerparticipatie meer op de voorgrond te staan. Om dit goed te onderbouwen moet een gemeentelijke verordening opstellen, dienend als kader. Deze ligt nu voor.


– Kadernota Sport- en beweegbeleid gemeente Beek 2015 - 2019

De Kadernota Sport- en beweegbeleid bespreekt de plannen die er zijn op het gebied van sport voor de komende vier jaar vanuit verschillende invalshoeken. Of het nu het nieuwe sportlandgoed is, of sportverenigingen, deze nota tekent de plannen uit.


– Jaardocument 2014, begroting 2016 en toekomstscenario's 2016-2019 van de GGD ZL.

Alle Zuid-Limburgse gemeenten doen mee in de GGD, daarom is het logisch dat de GGD ook verslag uitbrengt. De raad bespreekt in dit punt de resultaten van het afgelopen jaar, de begroting van het komende jaar en de toekomstplannen van de GGD.


– Afscheid raadslid Schwillens

Als laatste agendapunt neemt raadslid Rob Schwillens van het CDA afscheid van de raad. Vanuit hier wensen wij hem veel geluk en wijsheid toe buiten de raadszaal.


Als u behoefte heeft aan meer info kunt u de stukken van de Gemeenteraad inzien op de gemeentewebsite en bent u van harte welkom om de vergadering donderdag de 16e om 19.00u bij te wonen.