zoeken

Voorbeschouwing Raad Maart

De gemeenteraad. U verkiest de raad elke vier jaar maar waar vergaderen ze nu precies over? Aangezien niet iedereen tijd heeft om de vergadering bij te wonen maken we het u makkelijk door elke maand met een voorbeschouwing op de Raad te komen. Na de vergadering komen we hierop terug en leggen ons standpunt over verschillende kwesties uit.


Op de agenda voor deze maand:

Voorstel inzake het in behandeling nemen van een burgerinitiatief bibliotheekwerk

Een burgerinitiatief is vrij uniek binnen het Beekse, d.m.v. Een handtekeningenactie wisten bewoners een initiatief over de hervorming van de bibliotheken op de agenda te krijgen. Formeel moet de Raad nog instemmen om dit initiatief in behandeling te nemen eerdat het College van B&W hiermee aan de slag kan

Kernenbeleid

Om de kernen leefbaar, veilig en aantrekkelijk te houden is al onder het vorige College een aanzet gegeven tot het ontwikkelen van een kernenbeleid, toen nog bekend als dorpsvisies. Door de collegewissel wordt het kernenbeleid anders ingevuld en hier debatteert de raad dan ook over.

– Afscheid Raadslid Herman van Rens

Voor ons misschien wel het belangrijkste agendapunt van de avond, het afscheid van 'onze' Herman van Rens. Zoals bekend uit publicaties in de Limburger heeft hij de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt wil hij zich gaan richten op Holocaustonderzoek. Na tien jaar dienst zal hij de Gemeenteraad verlaten, al blijft hij nauw betrokken bij Progressief Beek. Zijn vervanger is overigens Maurice Weusten, die samen met Herman zitting neemt in de raadscommissie Inwonerszaken.

Als u behoefte heeft aan meer info kunt u de stukken van de Gemeenteraad inzien op de gemeentewebsite (Bestuur en organisatie > Gemeenteraad > Vergaderschema) en bent u van harte welkom om de vergadering donderdag de 24e om 19.00u bij te wonen.