zoeken

Voorbeschouwing Raad December

De gemeenteraad. U verkiest de raad elke vier jaar maar waar vergaderen ze nu precies over? Aangezien niet iedereen tijd heeft om de vergadering bij te wonen maken we het u makkelijk door elke maand met een voorbeschouwing op de Raad te komen. Na de vergadering komen we hierop terug en leggen ons standpunt over verschillende kwesties uit.


Op de agenda van de maand December:
 

  • Snelfietsroute Sittard-Maastricht, voteren gemeentelijke bijdrage

Zoals al te lezen was in de Limburger afgelopen week, besluit de Raad in de komende vergadering over de snelfietsroute over Beeks grondgebied (vanaf de komgrens). In het oog springende veranderingen zijn hier een brug over de Europalaan en een nog nader te plaatsen oversteek over de Maastrichterlaan.

 

  • Inrichting Centrum Beek, Omgeving Gemeentehuis & Burg. Janssenstraat 

Van de drie deelplannen in het Beekse centrum is er een gerealiseerd, te weten aan het Onze Lieve Vrouwenplein. De twee resterende deelplannen worden in de komende raadsvergadering besproken. Na enige vertraging rondom de parkeersituatie aan de Raadhuisstraat ligt nu het voorstel voor om deze te verplaatsen naar het Raadhuispark achter het gemeentehuis.

 

 

  • Vaststelling beleidsplannen WMO 

In dit raadstuk stelt men de beleidsplannen voor WMO, participatie en jeugdhulp vast. Deze zijn veelal slechts geactualiseerd of verlengd. Progressief Beek mikt uiteraard op waardevolle bijstellingen van deze plannen!

 


Als u behoefte heeft aan meer info kunt u de stukken van de Gemeenteraad inzien op de gemeentewebsite (Bestuur en organisatie > Gemeenteraad > Vergaderschema) en bent u van harte welkom om de vergadering donderdag de 8e om 19.00u bij te wonen.