zoeken

Regionaal Werkbedrijf

Op initiatief van Progressief Beek en de andere progressieve partijen in de Westelijke Mijnstreek is tijdens de behandeling van de Begroting 2016 in alle vier de gemeenten opnieuw het Regionaal Werkbedrijf op de agenda gezet.

Er wordt een onderzoek gestart naar de mogelijkheden en voordelen van de oprichting van een Regionaal Werkbedrijf. Daar is al eerder, in 2012-2013, onderzoek naar gedaan in opdracht van een werkgroep onder voorzitterschap van Jan Bijen. De resultaten van dit onderzoek logen er niet om: er werden voordelen verwacht voor de kwaliteit van de openbare ruimte, voor de re-integratie van mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, en voor de gemeentelijke financiën. Omdat de gemeente Sittard-Geleen op het laatste moment haar medewerking introk, werd het plan destijds niet aan de raden voorgelegd. Wij zijn van mening dat hierdoor de gemeenten gouden kansen gemist zijn, en dat een hernieuwde bezinning op zijn plaats is.

De vier gemeenten werken al samen in een regionaal afvalbedrijf. Naar dat voorbeeld kan ook een regionaal groenbedrijf ingericht worden, met alle genoemde voordelen voor werkgelegenheid, voor de openbare ruimte en voor de gemeentelijke financiën. Daarnaast biedt het Werkbedrijf mogelijkheden om ook voor andere werksoorten dan openbaar groen werkgelegenheid te creëren voor een brede doelgroep.

Het onderzoek komt er, een klein succesje voor een partij in de oppositie.