zoeken

Het laatste nieuws van
Progressief Beek

Prins Mauritslaan in Beek officieel heropend

maandag 25 november 2013

Zaterdag 23 november is voor Progressief Beek een belangrijk dag geworden. Naast de tweede plantdag van het Levensbomenbos, heeft Progressief Beek wethouder Jan Bijen - onder begeleiding van niemand minder dan Sint Nicolaas en zijn Pieten - de Prins Mauritslaan in Beek officieel heropend.

De werkzaamheden in het kader van de reconstructie zijn zo goed als afgerond. Wat nog rest is het aanbrengen van de rode coating op de fietsstrook en de beplanting van het groen. Dit zal in het voorjaar van 2014 plaatsvinden.

Grote klus
Met de oplevering van de reconstructie van de Prins Mauritslaan is één van de grootste projecten uit de geschiedenis van de gemeente Beek afgerond, de herinrichting van de Oude Rijksweg (Maastrichterlaan, Wolfeynde en de Prins Mauritslaan). De eerste fase, de reconstructie van de Maastrichterlaan en Wolfeynde, is in 2011 afgerond. Aanleiding voor het herinrichtingsplan was de kwaliteit van de wegverhardingen en de riolering, beide hadden het einde van hun levensduur bereikt. Het doel van de herinrichting is een verkeerssituatie met een goede balans tussen verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid.

Tevreden
Jan Bijen is tevreden: “Het project heeft een lange voorbereiding gekend. Bewoners en ondernemers hebben meebepaald hoe de weg werd heringericht. Deze zorgvuldige voorbereiding heeft geleid tot draagvlak voor de plannen en heeft ook geholpen om de uitvoering soepel te laten verlopen. Wegwerkzaamheden brengen natuurlijk altijd hinder en ongemak met zich mee, dat is helaas onvermijdelijk. Maar dankzij de medewerking van Chemelot en alle ondernemers, hebben we er ondanks dat voor kunnen zorgen dat Beekerhoek, Makado en het centrum perfect bereikbaar zijn gebleven. Met de heropening van de Prins Mauritslaan, kunnen we nu gaan profiteren van waar we de afgelopen tijd zo hard aan gewerkt hebben: een prachtig vernieuwde weg, waar verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid voorop staan.”

Het project
De totale investering in het project Herinrichting Oude Rijksweg bedroeg bijna € 10 miljoen. Er is op het tracé van ruim 2.600 meter ca. 4.000 meter nieuwe riolering, 26.000 m2 nieuwe bestrating en 1.400 ton asfalt aangebracht. Verder zijn er 3 nieuwe verkeerslichteninstallaties en 140 nieuwe lichtmasten geplaatst. Als alle bomen in het voorjaar van 2014 zijn geplant, dan staan er 85 nieuwe bomen langs het tracé.

U moet Adobe Flash installeren om deze inhoud weer te geven.