zoeken

Het laatste nieuws van
Progressief Beek

Openmaken Keutelbeek kan van start

dinsdag 1 oktober 2013

De raadsvergadering van 26 september 2013 werd vrijwel geheel gedomineerd door onderwerpen vanuit de commissie grondgebiedszaken. De bestemmingsplannen met betrekking tot de herbestemming Oude Pastorie leidden tot enige discussie over de reikwijdte van de horecavoorziening die aldaar door de stichting het Limburgs Landschap zal worden gerealiseerd. Maar de meeste impact heeft toch het besluit met betrekking tot het openmaken van de Keutelbeek fase 1a.

Na alle voorbereiding in de afgelopen 7 jaar heeft de Raad ingestemd met het besluit om het krediet te verlenen voor de eerste fase. Deze zal worden gerealiseerd in het gebied tussen Luciastraat en Gundelfingenstraat. Het betreft het meest complexe deel van de realisatie.

Financieel gesproken waren er duidelijk wat plussen en minnen te noteren. In de voorbereiding van dit raadsbesluit is ook nadrukkelijk gekeken naar de consequenties voor het totale project. Het heeft alles bijeen genomen lang geduurd voordat het groene licht voor deze fase gegeven kon worden. Ondertussen is in ruime mate draagvlak verworven voor het project. Financieel gesproken zijn er de nodigde middelen geworven. Beek krijgt zo op een relatief goedkope manier een goede voorziening tegen de wateroverlast. Daarbij een facelift die voor de naaste toekomst de kern van Beek aantrekkelijker maakt. Begin volgend jaar kan de eerste schop de grond in.

Tegelijkertijd kan de voorbereiding van de realisatie van fase 1b tot aan Neerbeek en die van het traject door Neerbeek beginnen. Er zal nog het nodige water door de Keutelbeek stromen voordat het karwei geklaard is. Progressief Beek heeft alle reden om daar naar uit te kijken. Na dit raadsbesluit kunnen we immers de verwachting uitspreken “We gaan het zien!”. Voor onze wethouder Jan Bijen en de fractie toch een moment om met voldoening terug te kijken.

U moet Adobe Flash installeren om deze inhoud weer te geven.