zoeken

Hoe vliegt Progressief Beek vliegveld Beek aan?

De minister heeft gesproken.

Vanaf 6 december mag de verlengde baan van Vliegveld Beek worden gebruikt. Daardoor kunnen zwaardere toestellen opstijgen en dalen. Dat kan meer overlast en gezondheidsschade betekenen voor u als inwoner van Beek.

Wat kan een partij als Progressief Beek nu nog doen om de overlast voor u te beperken? De vergunning is gegeven; wij moeten leven met dit democratisch genomen besluit.

Maar de instemming van Beek met het reddingsplan van het noodlijdende vliegveld was indertijd gebaseerd op een aantal beloften en uitgangspunten. Er zouden wel grotere vliegtuigen opstijgen, maar het zouden er minder zijn. En ze zouden minder herrie maken. Omwonenden zouden per saldo minder overlast ervaren. En het reddingsplan voor de luchthaven zou onmisbaar zijn voor de werkgelegenheid en de economie van Beek en heel Zuid-Limburg.

Bij al die uitgangspunten kunnen vraagtekens worden gezet. En er worden ook vraagtekens gezet. Er wordt zelfs getwijfeld of Beek en zijn bewoners wel juist zijn geïnformeerd door de overheid en door de luchthaven. Gaat u maar na. Omwonenden ervaren nu al veel meer hinder dan in het verleden. Dat komt onder meer omdat zij last hebben van de geluidspieken, die niet in de berekeningen meegenomen worden naast de continue draaiende motoren en de uitstoot met een indringende geur die daarvan het gevolg is. Bovendien weten wij tegenwoordig veel meer over andere gevolgen van vliegtuigen zoals de uitstoot van fijnstof en stikstof. Bij de economische analyses is geen rekening gehouden met de schadelijke effecten van een uitbreiding van Vliegveld Beek, onder meer voor het toerisme en voor de natuurgebieden.

Wat kan Progressief Beek nu nog doen? Op de eerste plaats willen wij de feiten kennen. De feiten over het aantal vliegtuigen, hun geluidspieken en de tijden dat zij mogen vliegen. Verder willen wij weten hoe de echte gevolgen voor de economie zijn, zowel de voor- als de nadelen. En wij willen een totaal overzicht van alle factoren die milieu en gezondheid kunnen schaden. Dus ook fijnstof en uitlaatgassen, ook die van autosnelwegen en bedrijven in onze gemeente.

Die informatie is soms moeilijk te verkrijgen. Daarom gaat Progressief Beek dat zoveel mogelijk samen doen met anderen: andere gemeenten, andere progressieve partijen op provinciaal en landelijk niveau. Per slot van rekening vertegenwoordigt Progressief Beek in deze gemeente drie landelijke partijen.

Wij beloven u geen gouden bergen. Wij kunnen niet tornen aan democratisch genomen besluiten in een eerder stadium en op een hoger niveau dan de gemeente. Onze invloed is beperkt, maar wij zullen voor u en voor Beek doen wat wij kunnen.