zoeken

Het laatste nieuws van
Progressief Beek

Gemeenteraad keurt begroting 2014 goed

vrijdag 8 november 2013

Tijdens de raadsvergadering van 7 november keurde de gemeenteraad de laatste begroting in deze collegeperiode goed. Dit keer zonder de steun van de VVD-fractie. “Een fundamenteel verschil van inzicht in hoe je met financiële middelen omgaat, is hiervan de oorzaak.”, licht Progressief Beek raadslid Charles Willems toe.

“Met steun van de andere partijen wordt ook komend jaar doorgewerkt aan de realisatie van enkele grote projecten. Daarnaast is deze steun voor het financiële beleid een stevige stimulans om door te gaan. Terughoudend met de gemeentelijke tarieven en een gedegen reservebeleid om ook in de naaste toekomst de projecten uit te kunnen voeren die voor Beek van belang zijn.” 

Decentralisaties
“De enige schaduw die al enige jaren boven de begrotingsdiscussies van gemeenten hangt, is de onduidelijkheid over de financiële consequenties van het rijksbeleid.” licht Willems toe. “De aangekondigde decentralisaties geven de gemeenten een duidelijke taak. Ze vormen ook een kans voor het goed ontwikkelen van lokaal beleid. Erg vervelend is echter dat tegelijkertijd een flinke bezuiniging wordt aangekondigd. Dat creëert onzuiverheid in een moeizame discussie.” 

Beek in goede startpositie
Ondanks deze situatie ziet Charles Willems de toekomst positief tegemoet: “Hoe het ook gaat lopen, Beek heeft voor die periode toch een zeer goede startpositie. De gemeente is immers schuldenvrij. Een niet geringe prestatie als je bedenkt dat we toch vele projecten kunnen uitvoeren. Zorgvuldig doorgaan op deze weg is dan ook de boodschap die Progressief Beek in deze vergadering uitstraalde.”