zoeken

Het laatste nieuws van
Progressief Beek

Geen verdere ontgronding Spaubeekse groeve

dinsdag 24 december 2013

Reeds geruime tijd ligt de Groeve Spaubeek er stil en verlaten bij. Ondertussen is het een ideaal wandelgebied geworden. De exploitant heeft medio 2013 bij de provincie een vergunning aangevraagd om de ontgronding verder op te pakken.

Als die vergunning wordt gehonoreerd is dat goed voor ten minste 8 jaar verkeersoverlast in Spaubeek. Mede vanuit Progressief Beek zijn het afgelopen jaar meermaals vragen gesteld over deze situatie. De gemeente heeft naar de provincie toe aangegeven alleen akkoord te gaan wanneer aan een aantal randvoorwaarden is voldaan. Aantonen van draagvlak bij de bevolking is daarbij belangrijk.

Uit de aanvraag van de ontgrondingsvergunning blijkt niet dat de aanvrager aan de voorwaarden tegemoet komt. Ook is niet duidelijk dat er een economische noodzaak is voor verdere afgravingen. De gemeente heeft dan ook bij de provincie bezwaar aangetekend tegen de vergunningverlening. Vanuit de voltallige Gemeenteraad is in de vergadering van vorige week bij motie ondersteuning voor dit beleid uitgesproken.

"En nu maar hopen dat de provincie een betere belangenafweging weet te maken...", geeft Progressief Beek raadslid Charles Willems aan.