zoeken

Een extra raad, die is er niet zomaar, datzelfde gaat op voor een coalitie die klapt. Graag waren wij in debat gegaan met andere partijen over het hoe en waarom hiervan, om duidelijkheid te verschaffen en misverstanden de wereld uit te helpen. Het mocht niet zo zijn, BBB-NDB wenste geen verdere inzage te geven en andere raadsfracties behoeften geen duidelijkheid.

Voor de volledigheid daarom onze inbreng en het verslag dat de Limburger schreef.

Raadsdebat_beeindiging_Coalitie_BBB.doc