zoeken

Einde samenwerking BBB-NDB en Progressief Beek

De partijen BBB-NDB en Progressief Beek hebben dinsdag 6 oktober jl. geconstateerd dat de noodzakelijke basis voor samenwerking binnen de coalitie is komen te ontvallen. Daarmee komt ook een einde aan de huidige collegesamenwerking. Zie verder de gezamenlijke verklaring van BBB-NDB en Progressief Beek.

Verklaring BBB-NDB en Progressief Beek

Het noodzakelijke vertrouwen ontbreekt om twee belangrijke vraagstukken gezamenlijk tot een goed einde te brengen. Het betreft de transformatie binnen het sociaal domein en de ontwikkeling van dorpsvisies.

Het verschil van inzicht zit niet in de eindvisie, maar in de weg er naar toe. Aanvankelijk werd afgesproken om in gezamenlijke verantwoordelijkheid beide thema’s op te pakken. Gaandeweg de collegeperiode is geconstateerd dat er verschillen van inzicht zijn ontstaan over de aanpak van deze buitengewoon belangrijke dossiers. Heden is geconstateerd dat deze verschillen onoverbrugbaar zijn.

Het verschil van inzicht betreft niet alleen het tempo en de manier waarop invulling gegeven moet worden aan de betrokkenheid en inbreng van diverse partijen bij beide projecten, maar ook over de bestuurlijke follow up. De noodzaak voor deze betrokkenheid en inbreng van belanghebbenden is het afgelopen jaar nog dringender geworden door landelijke beleidswijzigingen.

De huidige wethouders hebben heden hun ontslag ingediend. In het belang van de continuïteit van het dagelijks bestuur zullen zij de lopende, niet controversiële, zaken afhandelen totdat in hun opvolging is voorzien. Onder leiding van de partijleider van de grootste politieke fractie BBB-NDB zullen er zo snel mogelijk verkennende gesprekken gaan plaatsvinden om te komen tot een nieuwe coalitie.

Namens BBB-NDB, Thijs van Es
Namens Progressief Beek, Charles Willems