zoeken

Een nieuw gezicht namens Progressief Beek in de raad, maar wie? Tijd voor een voorstelrondje dus, wie is Maurice Weusten?

Maurice Weusten, 43 jaar, getrouwd met Ilse en vader van Evi (8) en Niek (6). Woonachtig in Beek, buurt Kerkeveld.

Actief binnen Progressief Beek sinds 2009,
2010-2014 burgercommissielid Bestuurszaken,
sinds 2014 burgercommissielid Inwonerszaken.
2016: lid gemeenteraad

Wie is Maurice?: Als hobby probeer ik te gaan spinnen, cq de sportschool te bezoeken en in de zomer mijn wekelijkse rondjes op de atletiekbaan te draaien. Verder bezoek ik de diverse activiteiten die in het Beekse georganiseerd worden. Ook ben ik regelmatig met mijn zoontje bij VV Caesar op het voetbalveld te vinden, waar ik help bij de begeleiding van het F3 team.

Waarom de gemeentepolitiek & Waarom Progressief Beek?:
Als sociaal-democraat was Progressief Beek een logische keuze om lokaal politiek actief te worden. Toen zich na de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 de mogelijkheid voordeed om zitting te nemen in de commissie Bestuurszaken heb ik geen moment geaarzeld. Ik ben niet iemand die langs de zijlijn commentaar levert zonder iets te doen, maar pak werk op als het er is. De moeilijkheid hierbij is om de politiek weer dichter bij de burger te brengen. Ik probeer dit te doen door de politieke onderwerpen niet moeilijker te maken dan het voor velen al is en dit ook zo over te brengen. Ik zit namelijk niet voor mijzelf in de gemeenteraad, maar voor u.

Waar ik me mee bezig houd: De afgelopen en de komende jaren staan nog in het teken van de omvorming van de zorg. Samen met de collega's in de fractie en steunfractie werk ik eraan mee deze transformatie in de gemeente Beek in hoofdlijnen zo soepel als mogelijk te laten verlopen en houden we het college van B&W hierbij nauwgezet in de gaten.

Verder: Als u wilt meedenken of vragen voor mij heeft, dan kunt u mij via de Progressief Beek website of via Facebook bereiken.

@mauriceweusten op twitter
mjge.weusten@ziggo.nl