zoeken

Het laatste nieuws van
Progressief Beek

Een duur accommodatiebeleid voor Beek

vrijdag 13 september 2019

Hap snap zo valt het accommodatiebeleid van de gemeente Beek te typeren. Voor Progressief Beek was dat de conclusie toen de beleidsnota begin 2019 werd vastgesteld. Vandaag meldt de Limburger dat de zoektocht naar een nieuwe exploitant voor de Asta wordt afgebroken, nodig omdat de huidige exploitant stelt dat het gebouw niet deugt en dus zijn activiteiten staakt,. De gemeente start nu een onderzoek naar mogelijk andere exploitatiemogelijkheden van de Asta.

Ondertussen wordt duidelijk dat ook in de kern Genhout een financiële impuls nodig is om een gemeenschapshuis te kunnen behouden. Dat wordt met de uitvoering van de plannen voor een BMV in Spaubeek kennelijk wat veel voor de gemeentelijke begroting. Zo reageert de gemeente keer op keer alsof ze door de ontwikkelingen wordt ingehaald. Maar een door de gemeente uitgevoerd onderzoek heeft in 2017 al deze ontwikkelingen al voorspeld. Conclusie: een samenhangend beleid is nodig om de problemen echt op te lossen. Het wordt anders heel duur en er dreigt afbraak en onevenwichtige verdeling van het voorzieningenniveau in Beek.

Voor Progressief Beek was vanaf het begin duidelijk dat het gemeentelijke integraal moet zijn en voorzien van een financieel kader. Bij de vaststelling van dat beleid begin 2019 gaf het college niet thuis. Nu gebeurt wat niemand wil, Het kaartenhuis van gemeenschapsvoorzieningen valt uiteen, hap snap wordt er geld uitgegeven, In Spaubeek wordt een dure BMV gerealiseerd met een onduidelijk kostenplaatje.

De Beekse burger mag gaan betalen, maar een duurzaam voorzieningenniveau krijgen de Beekse kernen zo niet. Voor Progressief Beek een onverteerbare ontwikkeling. Progressief Beek roept het college andermaal op om een samenhangend beleid te maken rondom het accommodatiebeleid voor alle kernen in Beek. Een onderzoek naar en het financiële kostenplaatje voor een integrale aanpak in alle kernen dient eveneens in de raadsvergadering van 7 november besproken te worden.

Progressief Beek wenst geen individuele budget uitbreiding voor de BMV te accorderen zonder dat dit in samenhang met de locatievoorzieningen in de andere kernen van Beek wordt bezien