zoeken

In derde termijn: Ondernemers, maak samen het sterke Beekse centrum!


Donderdagavond debatteerde de Beekse raad over een gevoelig thema in Ondernemend Beek: het invoeren van een Bedrijven Investerings Zone in Beek-centrum. Eenvoudig vertaald is de regeling een verplichte (financiële) deelname voor Beekse centrumondernemers aan een vereniging die voor diverse acties in Beek-centrum moet zorgen. Die acties zijn niet alleen evenementen, maar ook vooral faciliteiten die voor alle ondernemers, van groot tot klein, voordelen bezorgen.
 

Het raadsvoorstel was veel besproken en zorgde zowel in de commissie Bestuurszaken als gemeenteraadsvergadering voor een uitgebreide discussie, voorafgaand door insprekende ondernemers die tegen het BIZ zijn.

Progressief Beek vind met name dat het creëren van draagvlak en de communicatie naar niet-georganiseerde ondernemers (niet aangesloten bij een vereniging) beter had gemoeten. De totstandkoming van het raadsvoorstel was immers in een sneltreinvaart gegaan en dat ging ook ten koste van de zorgvuldigheid. 11 ondernemers werden meegenomen in een draagvlakonderzoek terwijl ze helemaal geen stemrecht hadden, omdat ze niet in het betreffende centrumgebied liggen.

Al met al verdiende het voorstel geen schoonheidsprijs en met dat zorgde ervoor dat de raad het nodig vond om het college (en de ondernemers) een boodschap mee te geven middels een motie waarin nadrukkelijk werd gevraagd om het draagvlak voor het BIZ op korte termijn te vergroten. Tevens vind de raad dat de gemeente haar betrokkenheid in het bestuur van het BIZ moet beperken. Ook dit werd verwoord in de motie die unaniem ondersteund werd en door het college werd overgenomen.

 

Progressief Beek hoopt dat de ondernemers samen ervoor gaan waarbij het gemeentebestuur hen kan faciliteren en adviseren. Ga ervoor!


Stan Nijsten
Progressief Beek