zoeken

Kernenbeleid

Gisteren ging het over het kernenbeleid. Onze stellingname in eerste termijn was helder. Op de voorgestelde manier bereiken we niet de transformatie die nodig is. Daar is veel meer voor nodig dan een procesondersteuning en de vrijblijvendheid die nu uit de nota spreekt. Maar het is het resultaat van een onverhoedse collegeonderhandeling. Met als gevolg dat de eerste termijn verder rustig verliep.

BBB-NDB was lovend en het CDA was zeer positief al zaten er in de bijdrage van Marie-Jose De Bruijn (CDA) wel een aantal terechte puntjes. Die mogen inderdaad nader uitgewerkt worden want het zijn elementen die bij moeten dragen aan het sturen van het proces in een goede richting. VVD en SBB hadden een positieve instelling tot de notitie.

De wethouder wilde het kort houden, blij met de instemming die hij kreeg. Ten aanzien van onze inbreng (160325Kernenbeleid.doc) kwam er toch een reactie die uitdagend was voor een vervolgdiscussie. De vrijblijvendheid van de aanpak sprak er nog steeds uit. Maar als het onverhoopt storm loopt nou dan halen we toch extra middelen erbij. En ja die proces coördinator die gaat de goede dingen doen. Waar de sturing in zijn handelen zit bleef onduidelijk.

In tweede termijn was iedereen kennelijk al tevreden. Ik heb me laten verleiden om me te richten tot de wethouder. Met vragen over de rol van de proces coördinator en goed bedoelde tips om bijvoorbeeld eens te kijken naar de activiteiten binnen Schinnen. Daar worden burgers actief gelokt om mee te doen met de besluitvorming. Sterker nog ze krijgen de instrumenten daartoe aangereikt.

En daar had ik anders mogen reageren. Zeker ook toen Ralph Diederen (CDA) mij kwam herinneren aan onze rol als propositie. Ik had de kans mogen aangrijpen om me te richten tot de raadsleden. Zien zij dan niet dat er meer nodig is om de echte transformatie te bereiken die nodig is? Hebben ze niet in de gaten dat de rol van het lokale bestuur, mede gezien de nieuwe verantwoordelijkheden, een duidelijk andere moet zijn dan voorheen? Past het in deze tijd nog wel dat een college een soort pakjesavond gaat organiseren met als gunstig bijeffect dat de bestuurder mee in het zonnetje wordt gezet doordat hij iets financieel ondersteund?

De nieuwe wijze van debatteren heeft daartoe de mogelijkheden geboden. Maar alle begin is moeilijk ook voor een propositie partij. Dus een ding moeten wij ons voornemen. In dit soort situaties dienen we ons niet langer te richten tot het college want dat zijn slechts de uitvoerders, we moeten ons richten tot de raadsfracties want die geven de legitimatie tot handelen. Daar zit de bron van de benodigde verandering. 

 

Charles Willems