zoeken

Behandeling collegeprogramma


Daar sta je dan voor het eerst achter een spreekgestoelte in de raadszaal, met een kritisch verhaal over het nieuwe collegeprogramma. Dat nodigt uit tot debat. En ja dat komt er dan ook. Vanuit beide coalitiepartijen wordt tegengas gegeven. De burgemeester laat in zijn laatste vergadering, met nog wel deze aardige vormvernieuwing, de teugels een beetje vieren. Het laat eindelijk zien hoe in Beek de politieke meningsverschillen liggen.

Niet dat het een open debat is. Er wordt regelmatig met oneigenlijke argumenten gereageerd op onze stellingnames. Maar dat is deels natuurlijk een vertekening die ik vanuit betrokkenheid maak. Toch denk ik dat we in staat zijn geweest goed weerwoord te leveren.

Vergaderingstechnisch liep het aardig uit de hand. Een eerste termijn van tweeëneenhalf uur is ongebruikelijk voor een dergelijk onderwerp. Dit had het vervelende vervolg dat een tweede termijn moest worden geschrapt. Een aantal van de stellingnames vanuit het college blijven nu onbesproken. Eigenlijk niet erg, immers kan men niet de illusie hebben dat waar nodig geen weerwoord gegeven zal worden. Wij zullen in ieder geval richting blijven geven vanuit een propositierol. De ons inziens betere koers zullen we niet onbesproken laten. Onze bijdrage in eerste termijn (zie elders) heeft daarvoor genoeg te bieden.

En het experiment met een nieuwe vergaderorde verdient navolging. Het is noodzakelijk om een echte uitwisseling -debat- te voeren voordat ingrijpende beleidskeuzen worden gemaakt. Al zullen we als raad ook moeten leren hoe we een dergelijk debat in zijn volledigheid kunnen afronden zonder dat het nachtwerk wordt.

Charles Willems
Fractievoorzitter Progressief Beek

Volledige bijdrage: 160128BijdrageAlgBeschCollegprogr.docx