zoeken

Begrotingsdebat: Beek, een bestuur in transitie met onvoldoende transformatie
 
(Volledige bijdrage: Algemene_Beschouwingen_nov._2015.docx )

De eerste vergadering na de installatie van een nieuw college betrof de behandeling van de begroting 2016. De stukken hiervoor zijn nog onder verantwoordelijkheid van het oude college opgesteld. Het werd een vlak debat.

Maar hoewel men zich nog aan het inwerken is blijkt dat de bordjes duidelijk verhangen zijn. CDA en BBB/NDB hadden geen inhoudelijke inbreng. Misschien komt dat als het college in januari met een begrotingsbijstelling komt. Dan ligt immers ook het collegeprogramma op tafel. VVD en SBB probeerden te verzilveren wat ze rond de onderhandelingen hadden gehoopt binnen te halen. Die dubbele bodem in de onderhandeling leidde natuurlijk tot een warm onthaal bij de heren wethouders. De bijdrage van PB werd grotendeels genegeerd onder het mom van de inwerkperiode. Vanuit het nieuwe college en de raadsfracties deed men wel zijn best om eenieder te doen geloven dat er in Beek geen echte politieke verschillen zijn want we doen alles zo in pais en vree.

Maar schijn bedriegt. Progressief Beek heeft in de bijdrage van de fractie nog maar eens aangegeven waar de schoen vringt. Volgens ons wordt veel te lang gewacht met het organiseren van de transformaties die in het beleid noodzakelijk zijn om de uitdagingen van deze tijd goed aan te kunnen. In plaats van het zelf maken van dat beleid wordt er onnodig veel tijd verloren met het transformeren van het bestuur. Alsof we ons die luxe kunnen permitteren.

Schrijnend wordt dat duidelijk door het missen van het collectieve initiatief van 234 wethouders in de richting van minister Plasterk. Gemeenten worden dol van de vele wijzigingen die vanuit het ministerie op de gemeenten worden afgevuurd. De brandbrief die daarover is opgesteld heeft de steun van Beek niet gekregen. Omdat ook Beek problemen heeft met het steeds maar weer aanpassen aan deze situatie kan het niet anders dan dat de eigen bestuurlijke drukte de veroorzaker is van het niet mee doen. 

Voor Progressief Beek was dit het eerste optreden als propositiepartij. Dat is even wennen, zoveel is duidelijk. Maar in de huidige constellatie de beste plek om de belangen van de Beekse burger te dienen. Waar samen bouwen op papier een mooie kreet lijkt te zijn blijft de noodzaak aanwezig voor een beleid dat echt past onder de noemer "iedereen doet mee".

Progressief Beek diende in het debal een motie in die door ons in samenwerking met de progressieve partijen vanuit de Westelijke Mijnstreek is voorbereid. Zij is erop gericht om een vervolg te geven aan de acties zoals die onder leiding van wethouder Jan Bijen zijn geinitieerd om te komen tot een regionaal werkbedrijf. Dat is uiteindelijk door het op het laatste moment ontvallen van politieke steun vanuit Sittard-Geleen niet in Beleid omgezet. Nu kan dit vernieuwde initiatief wel rekenen op voldoende steun. De gemeenschappelijke motie is door de wethouders in de verschillende gemeenten overgenomen. 

Charles Willems, Fractievoorzitter Progressief Beek