zoeken

maastricht_aachen_c_maa-725.jpgHet vliegveld is in beweging, en dat doet hier en daar wat (fijn)stof opwaaien. Reden genoeg voor ons om bij te dragen aan de discussie, want wat is er nu gaande en wat vindt Progressief Beek daar eigenlijk van?

Enkele jaren geleden heeft de gemeenteraad van Beek unaniem ingestemd om 2 miljoen euro te investeren in Maastricht-Aachen Airport. Daarnaast hebben 3 andere gemeentes in Zuid-Limburg (Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen) ook elk een miljoen toegezegd. Dit in het kader van het reddingsplan van de Provincie Limburg voor MAA. Met het overnemen van de infrastructuur van het vliegveld (de landingsbaan en terminals) zou de toekomst van vliegveld Beek en daarmee ook de werkgelegenheid op de omliggende bedrijventerreinen voor de komende jaren gewaarborgd zijn. Helaas bood de investering niet direct soelaas en is een baanverlenging nodig om de concurrentie met onder andere Bierset bij Luik het hoofd te kunnen bieden. Met het verlengen het gebruik van de al aanwezige baan (van 2500m naar 2750m) wordt het mogelijk voor vrachtvluchten om ook volgeladen vanaf Beek te vertrekken, iets dat nu voor langere vluchten nog niet mogelijk is. De huidige vertraging belet een uitbreiding van de landingsbaan en werkt niet voordelig voor Beek gezien ondernemingen het liefst snel een beslissing willen nemen en niet eindeloos blijven wachten op toestemming.

Het gebruik van een langere baan heeft echter ook, voor ons als omwonenden, negatieve kanten: hevigere piek-geluidsoverlast door zwaardere vliegtuigen en extra fijnstofbelasting. Vooral het hogere geluidsniveau zorgt inmiddels voor een hevige discussie. Niet alleen in Beek, maar ook in het Heuvelland, waar door de aangepaste aanvlieg- en vertrekroutes van vliegveld Beek samen met de reeds aanwezige aanvliegroutes van Bierset een duidelijke toename van het geluid waarneembaar is en men vreest voor het wegblijven van toeristen die er vooral rust zoeken. Eerder is de gemeenteraad door het CRO (overlegorgaan rond het vliegveld) en de vliegvelddirectie ingelicht over de nieuwe geluidscontouren. In de nieuwe situatie mag er over een heel jaar minder op MAA gevlogen worden, maar de vluchten die er zijn, zijn individueel wel groter qua omvang en geluidsbelasting. Aan het eind van de rit zou de jaarlijkse geluidsbelasting niet toenemen, en blijven passen in de geluidscontouren van de bestaande vergunning. Op basis van dit gegeven is een nieuwe MER procedure niet noodzakelijk . Voor Progressief Beek gaf deze situatie aanleiding tot het kunnen instemmen met het anders gebruik van de bestaande baan.

Maar toen kwam Lelystad. ‘Lelystad?’ hoor ik u denken, ‘Wat heeft dat met Beek van doen?’. Lelystad zit in een soortgelijke situatie als Beek. De luchthaven daar krijgt, door het overhevelen van vakantievluchten uit Schiphol, een andere bestemming. Om dit in te passen in de omgeving, zijn daar berekeningen omtrent het geluid uitgevoerd. Consternatie ontstond toen het ministerie ontdekte dat er fouten in het rekenmodel zijn gevonden: de uitkomst in de vorm van geluidscontouren klopte niet. In het kader van de zorgvuldigheid is besloten om voor Lelystad en andere luchthavens zoals MAA nog geen nieuwe vergunning uit te geven totdat de berekeningen gecheckt zijn. Ten aanzien van de Beekse situatie geldt dat er niet te zeggen is of er fouten zijn gemaakt in de berekening, maar kan dat gezien de gebruikte methodiek nu ook nog niet worden uitgesloten. Dit leidde er mede door de wisseling van bewindspersonen toe dat er enige vertraging opgelopen. Niet alleen voor de eigenaar van MAA, maar ook voor alle omwonenden zorgt dit voor onzekerheid. Enerzijds over het mogelijke rendement van het vliegveld, anderzijds over het woongenot in de Beekse kernen.

Zolang de herberekening en een beslissing niet hebben plaatsgevonden, kunnen we als Progressief Beek in deze situatie niet meer doen dan de bestaande vergunning respecteren en, zoals reeds eerder geschreven in onze bewonerskrant, ons informeren en de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten blijven houden. Met onze stem voor de 2 miljoen aan MAA hebben wij destijds onze steun uitgesproken voor de redding van het vliegveld. Met als uitgangspunt dat dit dient plaats te vinden binnen de huidige milieurandvoorwaarden. Echter, de zorgvuldigheid staat voorop en als er bedrijven nadelen hebben van de vertraging door het herberekenen van de geluidsbelasting, dan weegt dat niet op tegen het belang van de Beekse, Meerssense en Limburgse burgers.

Fractie Progressief Beek