zoeken

De Keutelbeek en de Turkse verkiezingen

 

In haar vergadering 24 september bepaalde de raad van Beek dat de ontkluisde Keutelbeek zou gaan stromen door de Stegen, en niet – verborgen voor de Beekse bevolking – door de achtertuinen van de bewoners.

Een terecht besluit en volstrekt logisch. Het tracé door de straat was aanvankelijk zo gepland. Toen daar jaren geleden veel verzet tegen rees van de bewoners van de Stegen, kwam de loop door de achtertuinen als mogelijkheid in zicht. Maar inzichten kunnen veranderen. Toen de bewoners met eigen ogen hadden gezien hoe stroomopwaarts de open beek een verrijking van de woonomgeving was geworden, wensten steeds meer mensen toch de beek door hun straat.

Op verzoek van de raad nam wethouder Peter Hovens (Progressief Beek) de uitdaging aan. Hij liet onderzoeken of dit technisch nog mogelijk was. Dat bleek het geval. Bovendien zou een tracé door de Stegen niet duurder worden dan door de tuinen. De aanleg kon gecombineerd worden met een toch al noodzakelijke renovatie van de straat. Er volgde een ‘draagvlakonderzoek’ onder de aanwonenden en een (kleine) meerderheid sprak zich uit voor de beek door de straat.
 

Het besluit in de gemeenteraad werd niet zonder slag of stoot genomen. Er kwamen (ten onrechte) beelden voorbij van onveilige diepe ravijnen, van oneerlijke wethouders en van omhoog stromend water. De fractievoorzitter van de VVD waagde het zelfs een beschuldigende vergelijking te maken . Hij vergeleek het draagvlakonderzoek van de wethouder met de Turkse verkiezingen. Als de uitslag je niet bevalt, houd je gewoon nieuwe verkiezingen.”

Nee, Hans, een onderzoek naar draagvlak voor een besluit van de raad is geen verkiezing. De enige echte verkiezingen waren in maart 2014. Waar het echt om gaat, is wateroverlast in Beek te voorkomen na overvloedige regenval. Daarbij biedt dit de kans om Beek aantrekkelijker te maken. De open Keutelbeek draagt bij aan een mooier Beek. Dit zal gezinnen stimuleren te kiezen voor onze gemeente, om daar te wonen, te ontspannen en te sporten.

 

Dany Pirson, Raadslid Progressief Beek