zoeken

Het laatste nieuws van
Progressief Beek

College Beek presenteert sluitende begroting

woensdag 2 oktober 2013

Het college van burgemeester en wethouders van Beek kan net als de afgelopen jaren ook voor 2014 een sluitende begroting realiseren, zonder de rekening daarvoor bij de inwoners te leggen. Dit ondanks de financiële tegenwind waarmee gemeenten worden geconfronteerd. Dat blijkt uit de Begroting 2014, die de gemeenteraad in de vergadering van 7 november a.s. zal behandelen.

Inwoners van de gemeente Beek betalen steeds minder aan gemeentelijke belastingen. De gemiddelde woonlasten van een gezin in Beek zijn deze raadsperiode tot nu toe met zo’n 60 euro gedaald. In 2014 zullen deze met nog eens 17 euro verder dalen.  In de omliggende gemeenten zijn de tarieven voor de onroerendzaakbelasting, de riool- en afvalstoffenheffing juist gestegen.

En er is meer positief nieuws, zo benadrukt het college: “De gemeente Beek is schuldenvrij. We behoren tot de tien rijkste gemeenten van Nederland. En daar profiteren onze inwoners ook op de langere termijn van”.

Terwijl veel gemeenten de grootste moeite hebben om hun begroting sluitend te krijgen en ook de komende jaren alsmaar grotere financiële tekorten zien opdoemen, is het fiscale klimaat in Beek er alleen maar aantrekkelijker op geworden. “Daarbij moeten de inwoners ook bedenken, dat Beek een aantal jaren geleden nog een van de hoogste woonlasten in Limburg had. Nu liggen we onder het provinciaal gemiddelde”.

Het college is trots dat de belofte van het college van burgemeester en wethouders, om de vele ambities van de gemeente te realiseren zonder lastenverzwaring voor de inwoners, geen loze woorden zijn gebleken. “We hebben onze ambities kunnen verankeren in het financiële beleid. We hebben niet alleen die ambities kunnen waarmaken, maar ook nog de nadelige gevolgen van de Rijksbezuinigingen kunnen opvangen”.

De gunstige financiële positie van Beek is volgens de wethouder vooral terug te voeren op het beleid om niet voor korte termijn succesjes te gaan, maar oog te hebben voor de financiële effecten op de lange termijn. Ook het streven naar efficiency door samenwerking met andere gemeenten en telkens weer afwegen waar gemeentelijke inkomsten zijn te verhogen, vormen ingrediënten van dat financiële beleid. “Lastenverzwaring voor de inwoners was daarbij niet bespreekbaar. En in de ambities van de gemeente wilden we niet snijden. Het takenpakket van de gemeente is ook nagenoeg in stand gebleven. Mooi dat we daarin geslaagd zijn”, aldus het college. 

“Onze aanpak bewijst dat het soms ook goed is om tegen de stroom in te roeien. Ondanks de crisis investeren we zo’n 40 miljoen in Beek. Dat blijkt in meerdere opzichten een prima zet. Het levert in Beek duizenden manuren aan werk op. Door de verhevigde concurrentie hebben we vaak een betere prijs kunnen krijgen bij aanbestedingen. Ook was het gemakkelijker om subsidies uit allerlei potten binnen te halen, omdat veel gemeenten projecten hebben uitgesteld of afgeblazen. Feitelijk hebben die investeringen dus ook nog geld opgeleverd.”.

Het college benadrukt, dat de miljardenbezuinigingen van het Rijk na 2014 ook in Beek wel eens kunnen betekenen dat de financiële rek minder wordt. “De inwoners van Beek hebben tot nu toe nauwelijks iets gemerkt van de Rijksbezuinigingen op gemeenten. Feitelijk hebben we die slagen als gemeente opgevangen. Ook komend jaar. Maar als het Rijk een deel van de tekorten blijft afwentelen op de gemeenten, gaat het op enig moment ook in Beek pijn doen. De inwoners kunnen erop rekenen dat we dat moment zolang mogelijk proberen uit te stellen.”

Bron: Gemeente Beek