zoeken

Het laatste nieuws van
Progressief Beek

Burgerparticipatie in Spaubeek

vrijdag 20 december 2013

Gisteren vergaderde de gemeenteraad voor het laatst in 2013. Een van de agendapunten was het onderhoud van het groen in de Merelstraat en omgeving in Spaubeek. De oorspronkelijke begroeiing in deze wijk is zodanig doorontwikkeld dat de balans tussen lusten en lasten aan het doorslaan is. Reden om opnieuw te kijken naar de inrichting.

Het raadsvoorstel dat daartoe in de commissie Grondgebiedszaken werd besproken, werd uitgegaan van de term ‘meeproduceren’. In de uitwerking van dat plan krijgen bewoners een stem. Progressief Beek met Charles Willems als woordvoerder vond de uitwerking van de plannen niet ver genoeg gaan. Immers de bewoners zouden worden uitgenodigd om te reageren op een ontwerp dat door een extern bureau zou worden opgesteld.

Omdat het de primaire leefomgeving van de bewoners betreft, zou Progressief Beek graag zien dat de inwoners een veel grotere invloed zouden kunnen krijgen op de planontwikkeling. Op basis van die discussie is het uiteindelijk in de raad besproken voorstel aangepast. De inwoners in de buurt krijgen de gelegenheid om een eerste ontwerp samen te stellen.

Zo kunnen zij ‘meeproduceren' aan de herinrichting van hun eigen leefomgeving. Een mooi voorbeeld van 'Iedereen doet mee!', dat door de voltallige raad werd ondersteund.