zoeken

BBB-NDB trekt stekker uit jarenlange samenwerking met Progressief Beek

 

De wethouders van BBB-NDB hebben op zondagavond 4 oktober 2015 onverwacht binnen het college van burgemeester en wethouders het vertrouwen opgezegd in Progressief Beek. Als gevolg van deze coalitiebreuk is op woensdag 6 oktober een informatieronde gestart. Afgelopen vrijdag heeft de informateur zijn keuze gemaakt. Er wordt gestreefd naar een college zonder Progressief Beek. Waar het in het Beekse bestuur misging, bleef tot nu toe onduidelijk.
 

Progressief Beek betreurt dat de coalitiebreuk definitief werd, terwijl er nog een bemiddelingspoging binnen het college liep. Het is weinig verheffend dat onze fractie via de bemiddelaar moest vernemen dat de wethouders van BBB-NDB geen vertrouwen meer hadden in de bestaande samenwerking.

De reden van de vertrouwensbreuk is een politiek meningsverschil over de twee belangrijkste punten uit het collegeprogramma: de manier waarop de Decentralisaties in het Sociale Domein in Beek worden vormgegeven en de uitvoering van het proces van de Dorpsvisies.

Over beide zaken zijn bij de start van deze collegeperiode afspraken gemaakt. Progressief Beek heeft zich aan deze afspraken gehouden, maar moest ervaren dat deze door de coalitiepartner op een andere wijze werden en worden geïnterpreteerd.

Progressief Beek analyseert dat de kern van het conflict is gelegen in het feit dat BBB-NDB in onvoldoende mate en niet in een vroegtijdig stadium bereid is om burgers, dienstverleners en professionals bij de beleidsontwikkeling te betrekken. Dit is onverantwoord in een tijd waarin het voor het draagvlak nodig is dat beleid gevormd wordt in en vanuit de wortels van de samenleving.

 

Progressief Beek zal zich tot het uiterste blijven inspannen om, in debat met de rest van de gemeenteraad, haar verkiezingsprogramma op zo goed mogelijke wijze uit te voeren. De kiezer mag in 2018 oordelen.