zoeken

Afgelopen donderdag was het dan zover, na 10 jaar dienst in de Raad (en tegen de 40 binnen PB) en op zijn 70e verjaardag nam Herman van Rens afscheid als volksvertegenwoordiger. Charles Willems nam het woord om Herman nog eens mee te nemen langs memory lane, die bijdrage leest u hier.

Herman, zeer gewaardeerd collega raadslid van Progressief Beek. Voordat we zometeen afscheid van je gaan nemen als raadslid, wilt jouw eigen fractie heel graag het woord tot je richten. We proberen ons te beperken tot de hoogtepunten, maar dat is een uitdaging gebleken. Vrijwel altijd was het een genot en eer om met je samen te werken.

Bijna 40 jaar geleden, in 1977, stond jij ook aan de wieg van onze lokale politieke partij Progressief Beek. Het moet anders in Beek. Een aantal progressievelingen pakten zich samen en gingen aan de slag voor hun gemeente. Herman, jij vervulde lang een bestuurlijke rol. Jouw dagelijkse werk, huisarts van vele Beekse burgers, stond je op dat moment nog in de weg om een zichtbare politieke rol te krijgen. Maar ach, achter de schermen kun je je invloed ook laten gelden, toch? Zeker met jouw duidelijke ideeën en visie… Toch gemeenteraad?

Aan het begin van dit millennium vond je de tijd rijp om de rol van volksvertegenwoordiger op je te nemen. Progressief Beek gevoed vanuit niet twee maar mede door jouw toedoen wel drie landelijke partijen vormde het goede kader. Je werd een gepassioneerd en markant raadslid die eerder aan partijgenoten al had laten zien wat zijn kwaliteiten en ambities waren. Er is veel draagvlak voor jouw inbreng in de Beekse raad, dat bleek telkens in de verkiezingsuitslagen. Je werd en was een echt stemmenkanon voor Progressief Beek.

Eenmaal raadslid en later ook fractievoorzitter, werd snel duidelijk dat je op vele terreinen inzetbaar bent. Geen onderwerp dat bij jou niet in goede handen is. Of het nou gaat over het sparen van orchideeën via een zorgvuldig groenbeheersplan, het ontsluiten van het historisch erfgoed uit de periode van de bandkeramiekers, het bestrijden van het democratische deficit binnen het huidige lokale bestuur. Alle onderwerpen waren je even lief. Alleen de financiële handel en wandel van de gemeente bleef een onderwerp waar jij je keer op keer voelde tekortschieten in parate kennis. Niet erg, want juist dan kun je de domste, niet zo domme vragen stellen.

FullSizeRender.jpg Je belangrijkste verdiensten liggen op het gebied van de zorg, tegenwoordig het sociaal domein genoemd. Met het organiseren van steun in de regionale werkgroepen en het steeds weer aandacht vragen voor de noodzakelijke transformatie van deze sector lijkt het of Herman een roepende in de woestijn is. Niet is minder waar.

Gelijk aan de kracht van de aanhoudend vallende druppel heeft Herman ertoe bijgedragen dat we het nu weer mogen gaan hebben over “wijkgericht werken” waarbij professionals in samenspraak met de cliënt en zijn omgeving invulling geven aan de benodigde ondersteuning. Enige discussie bestaat nog over wie die professional kan en mag zijn, maar dat lijkt een tijdelijke tussenstap te zijn. Toch, collega’s?

Gedurende het grootste gedeelte van je raadsperiode was je lid van een coalitiepartij. Eerst als raadslid onder de bezielende leiding van Marleen de Visser, een maatje vanaf het allereerste begin. En daarna zelfs een periode als fractievoorzitter. Ja, dan heb je echt invloed zou je denken. Maar ook al heb je een zo sterke visie, er is meer voor nodig om de eigen prioriteiten voor elkaar te krijgen. De aanhouder wint zo heb jij je steeds voorgehouden. Ook nu Progressief Beek verbannen is naar de oppositiebanken is er niets te merken aan de strijdbaarheid van Herman. In tegendeel zouden we willen zeggen. We moeten hem regelmatig aanlijnen als hij weer strijdbaar de arena in wil. Herman, dat siert je.

Uiteindelijk heb je geluisterd naar je eigen ambities en afspraken. 10 jaar is een mooie periode en er wacht nog een flinke klus. Daarom staan we nu hier, afscheidnemend van Herman als raadslid. Maar wees allen gerust, als commissielid blijft Herman nog luid en duidelijk aanwezig.

Vanuit Progressief Beek zijn we je ontzettend dankbaar voor de niet aflatende inzet in de afgelopen decennia, waarbij het laatste een wel heel bijzonder decennium is geweest. Wat we absoluut niet onbenoemd willen laten, is de samenwerking met jouw bijzondere levenspartner Annelies. Ze heeft zowel voor jou als ons veel gelaten en betekend. Annelies, hartelijk bedankt namens iedereen.

 

Herman, we gaan afronden. We laten je uiteraard niet met lege handen naar huis gaan. Onze fractie heeft een persoonlijk cadeau en aandenken willen overhandigen. We hopen dat je nog vaak terugkijkt op een hele fijne periode.

10610635_1549481818683833_1734693318622791296_n.jpg