zoeken

Het laatste nieuws van
Progressief Beek

Het laatste nieuws

In derde termijn: Beek, blijft u wakker?

maandag 3 oktober 2016

Eerste raadsvergadering na het reces, in principe alleen hamerstukken, of was er nog onduidelijkheid? Ja, toch wel. Zoals de spreekwoordelijke duivel in de details zit was dat donderdag ook het geval, maar wat afgedaan had kunnen worden met een simpel antwoord werd een kat en muis-spel waarin duidel…

Lees meer

Hoe nu verder met de decentralisatie van de zorg?

donderdag 8 september 2016

Vanaf 2015 heeft het Rijk de uitvoering van de WMO, de participatiewet en de wet op de jeugdzorg overgedragen aan de gemeenten. ‘Decentralisatie van rijkstaken’ heet dat. De gemeente staat korter bij de mensen en is dus beter in staat is kwaliteit en kosten te bewaken. Daarom ging de decentralisatie…

Lees meer

In derde termijn (2): Participatiebedrijf / Vixia

donderdag 14 juli 2016

Belangrijk onderdeel in deze vergadering vormt de besluitvorming overdekt inrichting van het Participatiebeleid. Dat wordt al geruime tijd uitgevoerd in samenwerking met de overige gemeenten in de Westelijke Mijnstreek.

Lees meer

In derde termijn: Jaarrekening 2015

maandag 11 juli 2016

In deze vergadering eindelijk gelegenheid om het resultaat van 2015 met elkaar te bespreken. Een bewogen jaar zoveel is zeker. Met voor alle betrokkenen een wel erg verrassend financieel resultaat. Een jaar met een fors positief saldo af te sluiten terwijl je eigenlijk een tekort had verwacht is een…

Lees meer

In derde termijn: Kadernota 2016

maandag 27 juni 2016

Vanuit de fractie Progressief Beek hebben we met stijgende verwondering de kadernota gelezen. Gemeenschappelijk gevoel was, veel woorden maar weinig inhoud. Met dat idee zijn we ook de bespreking in de raad ingegaan. Onze analyse werd voor een belangrijk gedeelte ook nog eens beïnvloedt door de v…

Lees meer