zoeken

Het laatste nieuws van
Progressief Beek

8 jaar overlast in Spaubeek?

maandag 9 december 2013

Progressief Beek maakt zich ernstig zorgen over de voortgang van het project ‘Groeve Spaubeek’. De provincie Limburg publiceerde afgelopen week een ontwerpvergunning die het mogelijk maakt dat deze groeve de komende acht jaar weer in bedrijf genomen wordt. Deze afgraving gaat gepaard met een groot aantal vrachtbewegingen dwars door Spaubeek en kan leiden tot veel overlast voor inwoners.

In het voortraject van de vergunningaanvraag heeft Progressief Beek diverse keren bij het Beekse gemeentebestuur aangedrongen om actief te zijn richting de provincie, die eindverantwoordelijke is voor het project. De gemeente Beek stelde wel een aantal randvoorwaarden op, zoals draagvlak onder de bevolking creëren. Hier blijkt echter onvoldoende aandacht aan gegeven te zijn, want er zijn slechts enkele Spaubeekse bewoners om steun gevraagd.

Artikel 37 vragen
De huidige gang van zaken heeft Charles Willems (raadslid namens Progressief Beek) doen besluiten kritische vragen te stellen aan het Beekse college van burgemeester en wethouders. Van het college wordt voornamelijk gevraagd actie richting de provincie te ondernemen. Willems: “Het kan toch niet zo zijn dat de randvoorwaarden die namens de gemeente gesteld zijn om de overlast te beperken zomaar worden genegeerd. De (Spau-)Beekse burger mag toch niet de dupe worden van een kat en muis spel tussen de lokale en regionale overheid.”